BGN
 • USD
 • EUR
 • AUD
 • GBP
 • BGN
 • CAD
 • HRK
 • CZK
 • DKK
 • HUF
 • ISK
 • NOK
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • SEK
 • CHF
 • TRY
 • JPY
 • MDL
 • RSD
 • UAH

Количка

0 артикула

Информация за финансиран проект BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”, изпълняван

Дата: 2021-02-09

На 5.02.2021 г. Шаловете ООД сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.095-2540 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”. Проектът ще се изпълни с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Целта на помощта е навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и стабилност на работните места.

Средствата са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

Проектът ще се изпълнява от 5.02.2021 г. до 4.05.2021 г.

Общата стойност на проекта е 4923,41 лв.