Valuta
RON
 • USD
 • EUR
 • AUD
 • GBP
 • BGN
 • CAD
 • CZK
 • DKK
 • HUF
 • ISK
 • NOK
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • SEK
 • CHF
 • TRY
 • JPY
 • MDL
 • RSD
 • UAH
Limbă
Meniu
Profil
Limbă

DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL COLECTATE ȘI PRELUCRATE DE SHALOVETE S.R.L.

pe www.shalovete.com

Această Politică de confidențialitate este stabilită pe baza cerințelor legitime ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice și ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal (am. Pentru a furniza toate informațiile necesare utilizatorilor site-ului www.shalovete.com ("site-ul") în legătură cu colectarea și prelucrarea datelor lor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, precum și drepturile acestora.

 

 1. DATE ADMINISTRATOR

 

 1. Prezenta Politică de confidențialitate (denumită în continuare "Declarația") este elaborată și furnizată de „Shalovete” S.R.L., UIC 175348737, cu sediul social și adresa conducerii: vol. Orașul Sofia, generale. Sofia, Str. Bistritsa 1444, Districtul Pancharevo, Str. Bistrica 1444 "Vitoshko lale" nr. 21 (denumit în continuare "Operator"), în calitate de operator de date cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal și al Regulamentului (UE) 2016/679.
 1. Dacă este necesar, fiecare utilizator al site-ului poate contacta administratorul folosind următoarele date de contact publicate pe site și în Termenii și condițiile generale de utilizare: tel: 02/846 22 88; 0888 518 405, e-mail: info@shalovete.com sau trimiteți o solicitare prin intermediul formularului online al site-ului, oferind un nume și date de contact.

 

 1. COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. Operatorul colectează, prelucrează, stochează, transmite terților și șterge datele cu caracter personal ale clienților și utilizatorilor site-ului www.shalovete.com, care în prezenta Declarație au statutul de "persoane vizate" pe baza procedurilor și politicilor prestabilite și aprobate în legătură cu legislația națională și europeană privind protecția datelor.
 1. Mai jos, persoanele vizate se pot familiariza cu întregul mecanism de colectare și prelucrare a datelor lor cu caracter personal, scopurile și motivele pentru care fac acest lucru, perioadele de păstrare și drepturile de care dispun cu privire la o astfel de prelucrare.

 

 1. SCOPURILEȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. „Shalovete” S.R.L., cu datele de contact menționate mai sus, este un comerciant și, ca atare, în cercul activității sale profesionale, colectează și prelucrează date cu caracter personal, singure sau în comun cu alți operatori care prelucrează date cu caracter personal și/sau subcontractanți, datele clienților săi, potențialilor clienți și utilizatori ai site-ului – toți persoane vizate, în următoarele scopuri::
  1. Colectarea și prelucrarea informațiilor analitice despre utilizarea site-ului;
  2. Gestionarea cererilor primite de comanda si livrare a bunurilor selectate oferite pe site si pentru indeplinirea obligatiilor ce decurg dintr-un contract de vanzare la distanta incheiat;
  3. Stabilirea contactului cu si a serviciului pentru clienti prin diferite mijloace, prin datele de contact furnizate de client;
  4. Postarea si facturarea bunurilor achizitionate de pe site;
  5. Prevenirea fraudelor fiscale și de altă parte, spălarea banilor, abuzul și alte acțiuni ilegale;
  6. Realizarea de sondaje de marketing și publicitate;
 1. „Shalovete” S.R.L. colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale clienților săi și ale celor potențiale din următoarele motive::
  1. Consimtamant – in urma unei vizite pe site, precum si in cazurile in care, pentru realizarea unui scop specific al activitatii administratorului, clientul trebuie sa isi dea consimtamantul explicit. „Shalovete” S.R.L. oferă posibilitatea ca consimțământul dat de persoana vizată să fie retras în orice moment, ceea ce nu va afecta prelucrarea legală a datelor cu caracter personal înainte.
  2. Contract – in cazul unui contract la distanta sau in cazul incheierii iminente a unuia, atunci cand persoana vizata si-a exprimat dorinta de a face acest lucru. Mai multe informatii despre acest tip de contract pot fi gasite in Termenii si Conditiile Generale de Utilizare a site-ului.
  3. Obligația legală – în principiu, „Shalovete” SRL nu are obligația legală de a colecta și prelucra date cu caracter personal, dar în caz de nevoie și atunci când operatorul este obligat să coopereze cu autoritățile și instituțiile statului în legătură cu activitatea sa comercială, precum și în alte cazuri care decurg din legislația în vigoare, are dreptul de a invoca acest motiv.

 

 1. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM

 

 1. Pentru a atinge scopurile de mai sus ale activității sale, operatorul colectează următoarele categorii de date cu caracter personal de la persoanele vizate:
  1. Date analitice și alte informații din anteturile NTTR, cookie-uri (pentru mai multe informații, consultați "Politica privind modulele cookie") și alte instrumente online;
  2. Datele de identificare, de exemplu numele, prenumele și datele de contact, de exemplu adresa, telefon, e-mail - la cerere sau la comandarea bunurilor;
 1. „Shalovete” S.R.L. nu colectează și prelucrează categorii speciale de date cu caracter personal ("date cu caracter personal sensibile"). În cazul în care această cerință devine necesară pentru desfășurarea activității sale, operatorul vă va solicita în prealabil consimțământul explicit pentru furnizarea acestui tip de date.

 

 1. DESTINATARII ȘI CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. „Shalovete” S.R.L., în desfășurarea activităților sale, poate furniza date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
  1. Procesatorii care prelucrează date analitice și alte date de informare din anteturile NTTR, cookie-uri și alte instrumente online, de exemplu Google Analytics;
  2. Contabil sau societate de servicii contabile, în legătură cu ținerea evidenței contabile a activităților administratorului;
  3. Subcontractanții administratorului, inclusiv companii de servicii de curierat;
  4. Operatori de telefonie sau online pentru comunicare directa cu clientii;
  5. Persoanele externe care, în baza unui contract, au obligația de a furniza servicii prin care pot avea acces la date cu caracter personal, de exemplu software, hardware și alte programe de sistem etc.

 

 1. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. „Shalovete” S.R.L. nu transferă date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale.
 1. În cazul în care acest lucru devine necesar pentru desfășurarea activităților sale, operatorul se angajează să respecte toate cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal.

 

 1. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pentru o perioadă care nu mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din contractul încheiat, cu excepția cazurilor în care o lege impune stocarea pentru o perioadă mai lungă.
 1. Datele cu caracter personal pentru care perioada specificată și necesară pentru prelucrare și stocare a expirat sunt supuse ștergerii finale.
 1. Unele dintre termenele limită în acest sens sunt:
  1. Datele colectate la vizitarea site-ului – pana la retragerea consimtamantului sau pana la expirarea inregistrarii sistemului la nivel de webhosting;
  2. În cazul consimțământului pentru prelucrare – până la retragerea acestuia și dacă nu există niciun alt motiv care să necesite depozitare și/sau prelucrare pentru o perioadă mai lungă;
  3. La cererea online adresată administratorului sau comenzii de bunuri – 1 an de la data finalizării corespondenței sau de la data executării contractului de comandă.

 

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 

 1. În ceea ce privește colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, operatorul permite clienților săi, în anumite condiții, să beneficieze de drepturile exhaustive și detaliate în dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru:
  • acces în temeiul art. 15 din regulament;
  • în temeiul art. 16 din regulament;
  • în temeiul art. 17 din regulament;
  • restricționarea prelucrării în temeiul art. 18 din regulament;
  • portabilitatea în temeiul art. 20 din regulament și
  • obiecție în temeiul art. 21 din regulament.
 1. Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, persoana vizată nu trebuie să plătească operatorului. Cu toate acestea, aceasta din urmă poate percepe taxe în cazul în care cererea este nefondată și adesea repetitivă.
 1. Persoana vizată este conștientă de faptul că, folosind posibilitatea de a se înregistra pe site, de a efectua o solicitare online, de a comanda și de a livra bunurile selectate, trebuie să furnizeze un anumit set de date cu caracter personal, pe care operatorul le-a redus la minimul absolut, pentru a putea face comunicări suplimentare, pentru a primi un răspuns adecvat la o anchetă și livrarea bunurilor selectate etc.
 1. Subiectul este de acord că furnizarea datelor cu caracter personal din partea sa nu este neapărat o cerință necesară în scopul vizitării site-ului, dar este obligatorie atunci când faceți o solicitare online prin intermediul site-ului și comandați bunuri, deoarece fără setul minim de date cu caracter personal, de exemplu. e-mail sau adresă, administratorul nu va putea răspunde la întrebările puse sau livra bunurile comandate.
 1. Persoana vizată are dreptul de a sesiza autoritatea de supraveghere competentă în persoana Comisiei pentru protecția datelor cu caracter personal la adresa: 1592 Sofia Blvd. "Prof. Dr.Sc.(Econ. Str. Tsvetan Lazarov nr. 2, fax: 02/9153 525, email: kzld@cpdp.bg

 

 1. ALTE DISPOZIȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. „Shalovete” S.R.L. nu utilizează posibilitatea de luare automată a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri în raport cu clienții săi și cu cei potențiali în vederea încheierii unui contract la distanță. În cazul în care acest lucru devine necesar din orice motiv legat de desfășurarea activităților sale, operatorul informează în prealabil persoanele vizate. La rândul lor, persoanele vizate au dreptul de a se opune unei astfel de prelucrări în cazul în care există motive în acest sens în cazul în care aceasta are efecte juridice asupra acesteia și, prin urmare, o afectează în mod semnificativ, inclusiv prelucrarea persoanei vizate. în cazul în care interesul său legitim prevalează asupra celui al operatorului de date.
 1. Prin această Declarație, operatorul declară că va prelucra datele cu caracter personal colectate numai în scopurile menționate mai sus. În cazul în care operatorul dorește să prelucreze astfel de date în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate inițial, operatorul obține consimțământul prealabil pentru o astfel de prelucrare.